රක්ඛත බුද්ධසාසනං - බුදුසසුන (පණමෙන්) රකිව් ...

Friday, September 21, 2018

මහා සංඝරත්නයට උපැස් ලබා දීමේ මහ පින්කම ... 02එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org
අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/
අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
www.facebook.com/buddhist.foundation


අපි පසුගිය දිනක මහ පින්කමක් කලා.  ඒ පින්වත් ප්‍රදීප් හේමන්ත මහතා ආර්ථික අපහසුකම් ඇති පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට  උපැස් යුවලක් පරිත්‍යාග කිරීමයි.

ලද මුදල රු 15,000.00

වියදම
කණ්නාඩි සදහා මුදල රු 4,300.00
ස්වාමීන් වහන්සේගේ විදම් සදහා රු 5,700.00
---------------------------------------------------------------
වියදම් වූ මුලු මුදල                             රු 10,000.00

ඉතිරි මුදල් රු 5000.00 19 වැනි සූර්ය බල ආලෝක පූජාවට යොමු කලා ...

Saturday, September 15, 2018

පින්වත් මිතුරු මිතුරියන්ගේ දායකත්වයෙන් සිදුක එකොලොස්වන මහා ත්‍රිපිටක පූජාව ...


එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org
අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/
අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
www.facebook.com/buddhist.foundation
සියලු වීඩියෝ නරඹන්න
https://www.youtube.com/channel/UCR8f66CDB3M_fy2OMizsDBw

පින්වත් මිතුරු මිතුරියන්ගේ දායකත්වයෙන් අපි තිස්සමහාරාමයේ අභිධර්ම න්දිරයක් වෙත එකොලොස්වන ත්‍රිපිටකය පූජාව සිදු කලා. පින්වත් වනවාසී ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් විසින් ලෝක සත්වයාගේ හිතසුව පිණිස ධර්මදානය වෙනුවෙන් අභිධර්මය උගන්වන මෙම අභිධර්ම මන්දිරයට අත්‍යාවශ්‍යව පැවති මෙම පොත් වහන්සේලා පරිත්‍යාගය සිදු උනා ...

මුලු ලැබීම් 
ඉනක්ෂි හේරත් නංගි -----------------------රු 40,000.00
යමුනා බටුවන්ගල මහත්මිය ---------------රු 20,000.00
ජනක මහතා (path nirwana  ) ------------රු 20,000.00
දිලන්ගි දිසානායක සොයුරිය ---------------රු  5000.00
පුමුදු පෙරේරා මහතා------------------------------රු 5000.00
රවින්දු ප්‍රනාන්දු මහතා ----------------------රු  4000.00
නදුන් විශ්වනාත් මහතා ---------------------රු  2500.00
චාමර චමින්ද මහතා ------------------------රු  2000.00
සේනුක ගෝවින්ද මහතා -------------------රු  1500.00
හිරන්ත මදුසංක මහතා ---------------------රු  1000.00
කෝසල දිසානායක මහතා -----------------රු 1000.00
Thanu GH ----------------------------------රු 1000.00
ලසන්ති රිද්මාලි නංගි -----------------------රු 1000.00
කුසල් ඉන්දික මහතා ------------------------රු  500.00
--------------------------------------------------------------
මුලු මුදල--------------------------------- රු 104,500.00


Friday, September 14, 2018

මහා සංඝරත්නයට උපැස් ලබා දීමේ මහ පින්කම ... 01


එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org
අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/
අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
www.facebook.com/buddhist.foundation
සියලු වීඩියෝ නරඹන්න
https://www.youtube.com/channel/UCR8f66CDB3M_fy2OMizsDBw

අපි පසුගිය දිනක මහ පින්කමක් කලා.  ඒ පින්වත් කේෂරා  ගජදීර නැගනියගේ පින්වත් පුතු  රෙෂාන් කවීන් දිසානායක පුංචි පුතාට ආශිර්වාද කරල ආර්ථික අපහසුකම් ඇති පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට  උපැස් යුවලක් පරිත්‍යාග කිරීමයි.

ලද මුදල රු 15,250.00

වියදම
කණ්නාඩි සදහා මුදල රු 12,500.00
ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගමන් විදම සදහා රු 2,750.00
---------------------------------------------------------------
වියදම් වූ මුලු මුදල                             රු 15,250.00