රක්ඛත බුද්ධසාසනං - බුදුසසුන (පණමෙන්) රකිව් ...

Thursday, March 12, 2020

මහා සංඝරත්නය රන්සිරිපා කරුනා කරවීම ... 2020


 


එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation
.
මෙවරත්
අපි මහා සංඝයා වහන්සේ වැඩමවාගෙනරන් සිරිපා කරුනා කලා ...

රන් සිරිපා වන්දනා කරන පින්වත් මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් දායකත්වය ලබාදුන් පිරිස මෙසේයි ...

සියලුම ගමන් ගාස්තුව කොටසක්, පිරුවානා පොත් වහන්සේ පිරිකර වශයෙන්ද, ගිලන්පසද පින්වත් කුමෝෂා නංගි විසින් බාරගත්තා ...

Friday, March 6, 2020

පින්වත් මිතුරියකගේ දායකත්වයෙන් සිදුකල 25 වන මහ පැන් පූජාව ...
එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org
අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/
අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation


පිනවත් යාලුවනේ අපි 25පැන් පූජාව සිදුකලා ඒ වෙනුවෙන් පූර්ණ දායකත්වය ලබා දුන්නෙ පින්වත් කුමෝෂා නංගි විසින්.. ඒ වෙනුවෙන් දායක වීම් පහත දැක්වෙනවා ...

ලද මුදල -------------රු  38,340.00


වියදම
වතුර මෝටර වියදම රු  16,600.00
ප්‍රවාහන වියදම             රු 3,850.00
උපකරන සදහා රු           17890,00
------------------------------------------
මුලු වියදම-------------රු  38,340.00


මහා පින්කමක අනුසස් දකිමු ...