රක්ඛත බුද්ධසාසනං - බුදුසසුන (පණමෙන්) රකිව් ...

Tuesday, February 26, 2019

කුරුණෑගල රෝහලේ පිලිකා රෝගීන්ට සිදුකල තැඹිලි පැන් දානය සහ රෝද පුටු පරිත්‍යාගය ...එන්න
අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org
අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/
අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
www.facebook.com/buddhist.foundation
සියලු වීඩියෝ නරඹන්න

පසුගිය දිනක අපි කුරුණෑගල මහ ‍රෝහල වෙනුවෙන් තැඹිලි දානමය පින්කමක් සිදුකලා. ඒ සමග රෝද පුටු අටක්ද පරිත්‍යාග කරන්න අපිට පුලුවන් උනා. මේ වෙනුවෙන් මූල්‍ය පරිත්‍යාගයන් කල පින්වත් පිරිස පහත දැක්වෙනවා.

තැඹිලි සදහා
චානක සිරිනුවන් මහතා රු 20,000.00

තැඹිලි කැපීමට සහ ප්‍රවාහවයට   රු 1700.00
කුඩා ප්ලාස්ටික් කෝප්ප රු 1000.00
--------------------------------------------------------
ඉතිරි  මුදල රු 17,300.00

රෝදපුටු සදහා
ලහිරු මල්ලිකාරච්චි මහතා රු 25,500.00
තරිදු විජේතුංග මහතා-------රු 13,000.00
යමුනා බටුවංගල මහත්මිය රු 12,600.00
දුෂාන්ති හේරත් නංගි -------රු 12,550.00
ප්‍රශාන්ත මහතා -------------රු 12,000.00
ජානු ප්‍රසාද් මහතා --------රු  12, 000.00
කේෂරා නංගි ---------------රු 12,000.00
ලලින්ද්‍ර පෙරේරා මහතා -----රු 5000.00
ක්‍රිශාන්ත ගමගේ මහතා -----රු 5000.00
කෝෂිලා ඉෂාන්ගි නංගි -----රු 4000.00
දුමිදු කොඩිතුවක්කු මහතා --රු  2000.00
හිරන්ත මදුසංක මහතා-------- රු 500.00
ශෂී ජයසිංහ නංගි --------------රු 500.00
තිලිණ විජේවර්ධන මල්ලි -----රු 500.00
-----------------------------------------------
එකතුව රු 117,150.00

Friday, February 22, 2019

නවවන ධාතු කරඩු පූජාව සහ බුද්ධ පූජා භාජන පූජාව ...එන්න
අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org
අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/
අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
www.facebook.com/buddhist.foundation
සියලු වීඩියෝ නරඹන්න
http://www.youtube.com/c/IFBCnet

අපි නවවන ධාතු කරඩු පූජාව සහ බුද්ධ පූජා භාජන පරිත්‍යාගය සිදු කලා. ඒ අරන්කැලයේ ආරණ්‍ය සේනාසනයටයි. මේ කරඩුව වෙනුවෙන් රු 40,000/- ක් වියදම් වූ අතර  බුද්ධ පූජා භාජන 70 සදහා රු 13,860.00ක් වියදම් උනා. වෙනුවෙන් දායකත්වය කුමෝෂා අබේවීර නංගි වන විසිනුයි.