රක්ඛත බුද්ධසාසනං - බුදුසසුන (පණමෙන්) රකිව් ...

Wednesday, June 24, 2020

විහාරස්ථාන අසරණ පවුල් සදහා වියලි ආහාර ලබා දීම - 09 අදියර ...

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org
අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/
අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
www.facebook.com/buddhist.foundation

සෑම වසකම  සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් බෞද්ධ සන්නිවේදනය සදහා වූ ජාත්යන්තර පදනමේ අපි  දිලිදු පවුල් වලට වියලි ආහාර ලබාදීම සිදුකරනවා.  මෙවර කොරෝනා වසංගතය නිසා පියවර කිහිපයක් යටගේ ගිහි අයට වගේම පැවිදි උතුමන් වෙසෙන ආරන්, විහාරස්ථාන, පිරිවෙන් හා ආරාම සදහා අපි වියලි අහාර ලබා දෙනවා.
විස්තර නරඹන්න.

Monday, June 22, 2020

මහා සංඝයා උදෙසා කල චීවර හා පාවහන් පූජාව ....
එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

පසුගිය දිනක අපි අලුත්ගම ඉඳුරුව ගලපාත රජපමහා විහාරයට සිවුරු හා පාවහන් පූජාවක් සිදු කලා ..  ඒ වෙනුවෙන් දායක වූ පින්වත් පිරිස මෙසේයි ...

කලින් පින්කමේ ඉතුරු--------රු 15,038.00
සේපාලිකා නංගි ---------------රු15,000.00
ලලින්ද්‍ර පෙරේරා මහතා-------රු 12,000.00
අසංක ඉදුනිල් මහතා-----------රු 6500.00
චාමර පෙරේරා මහතා----------රු 6500.00
Dasun Maudella  මහතා --------රු 6000.00
අසංක මනෝජ් මහතා ---------රු 6000.00
තුශාර ජනක අයියා------------- රු 6000.00
සදුන් රශ්මින මහතා -----------රු 6000.00
Yudhish Atn මහතා--------------රු 5000.00
තුසිත ප්‍රසන්න මහතා--------- රු 2100.00
කපිල විමලරත්න අයියා --------රු 2000.00
තරිදු පෙරේරා මහතා ----------රු 2000.00
හිරන්ත මදුසංඛ මහතා -------රු 1000.00
------------------------------------------------
මුලු මුදල -----------------------රු 91138.00

Monday, June 8, 2020

මව්වරුන් 20 දෙනෙක් වෙනුවෙන් සිදුකල දෙවන තුලාබාර පින්කම ...

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
www.facebook.com/buddhist.foundation

පසුගිය දිනක අපි දෙවන වතාවටත් සුවිශේෂ පින්කමක් කලා. ඒ තුලාබාර දාන පින්කම. ගැබිනි මවුන් තරාදියක හිදුවා ඒ බරට වියලි ආහාර හා අත්‍යාවශ්‍ය උපකරන පරිත්‍යාගය සිදු කෙරුනා ...
.මේ වෙනුවෙන් පහත පින්වත් පිරිස දාකත්වය ලබා දුන්න ...

මංගලිකා අක්කා -------------------රු 210,000.00
අශාන්ත ආරියදාස මහතා------------රු 30,000.00
කුමාර උපුල් මහතා------------------රු 20,000.00
Kusume Hunuqe මහත්මිය -------------රු 15,000.00
සුරේෂා ගමාරච්චි මහත්මිය------- රු 15,000.00
ගයාෂි අබේවීර නංගි---------------- රු 15,000.00
සේපාලිකා නංගි ---------------------රු 15,000.00
දිශානි පෙරේරා නංගි ---------------රු 15,000.00
සුජානි ලක්ෂිකා මහත්මිය---------- රු 15,000.00
එරංග අමරකෝන් මහතා ------------රු 15,000.00
අවන්ත ඕපාත මහතා---------------රු 15,000.00
කුලන වීරක්කොඩි මහතා-----------රු 15,000.00
රසික සම්පත් මහතා------------------රු 7350.00
Chint Di මහතා ------------------------------රු 4000.00
යොහානිද සිල්වා මහත්මිය-----------රු  2000.00
විකසිත සදකැලුම් මහතා ---------------රු 1000.00
රදීකා නුවන්ති නංගි ------------------------රු 500.00
චතුරි විසුම්පෙරුම නංගි----------------රු 500.00
හිරන්ත මදුසංඛ මහතා-----------------රු 500.00
නිශානි අනුරාධා නංගි-------------------රු 500.00
------------------------------------------------------
තුලාබාර පින්කමට මෙතෙක් ලැබීම් රු 411,350.00

Saturday, June 6, 2020

මහා සංඝයා උදෙසා කල සිවුරු සහ පාවහන් පූජාව ....එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

සුජානි ලක්ෂිකා මහත්මිය  රු 42,000.00
දීප්තිකා ධර්මපාල මහත්මිය රු 6000.00
-----------------------------------------------
මුලු ලැබීම් -------------------රු 48,000.00

වියදම්
සිවුරු සදහා වියදම --රු 24,900.00
පාවහන් සදහා වියදම රු 7792.00
----------------------------------------
මුලු වියදම ------------රු 32,692.00

ඉතිරි මුදල ( 48,000.00 – 32692.00 ) = රු 15,608.00 ක් ඊලග සිවුරු පූජාවට යොමු කලා ...


Monday, June 1, 2020

විහාරස්ථාන අසරණ පවුල් සදහා වියලි ආහාර ලබා දීම - 08 අදියර ...
එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org
අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/
අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

සෑම වසකම  සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් බෞද්ධ සන්නිවේදනය සදහා වූ ජාත්‍යන්තර පදනමේ අපි  දිලිදු පවුල් වලට වියලි ආහාර ලබාදීම සිදුකරනවා.  මෙවර කොරෝනා වසංගතය නිසා පියවර කිහිපයක් යටගේ ගිහි අයට වගේම පැවිදි උතුමන් වෙසෙන ආරන්‍ය, විහාරස්ථාන, පිරිවෙන් හා ආරාම සදහා අපි වියලි අහාර ලබා දෙනවා.
විස්තර නරඹන්න.