රක්ඛත බුද්ධසාසනං - බුදුසසුන (පණමෙන්) රකිව් ...

Wednesday, February 5, 2020

හතරවන සහ පස්වන මහා සක්මන් මලු පූජාව ...එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org
අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/
අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
www.facebook.com/buddhist.foundation


පිනවත් යාලුවනේ අපි පසුගිය දිනයක හතරවන හා පස්වන සක්මන් මලු පූජාවත් සිදුකලා. ඒ වෙනුවෙන් දායක වීම් පහත දැක්වෙනවා ...

යමුනා බටුවන්ගල මහත්මිය --------රු 30,000.00
සහන් සේනානායක මහතා--------- රු 21,000.00
ශම්මික ජයනන්ද අයිය--------------- රු 20,000.00
නෙවිල් කොරයා අයිය ------------------රු 7500.00
ප්‍රියන්කා කුරුගල අක්කා --------------රු 1000.00
--------------------------------------------------------
ලද මුලු මුදල ---------------------------රු 79,500.00